จดหมายข่าว

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices hendrerit vestibulum. Phasellus purus urna, placerat sed mollis vitae, vulputate id velit. Integer ut ligula venenatis, maximus neque non, hendrerit nulla. Nulla vel libero varius, - 17 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices hendrerit vestibulum. Phasellus purus urna, placerat sed mollis vitae, vulputate id velit. Integer ut ligula venenatis, maximus neque non, hendrerit nulla. Nulla vel libero varius, - 10 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices hendrerit vestibulum. Phasellus purus urna, placerat sed mollis vitae, vulputate id velit. Integer ut ligula venenatis, maximus neque non, hendrerit nulla. Nulla vel libero varius, - 16 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices hendrerit vestibulum. Phasellus purus urna, placerat sed mollis vitae, vulputate id velit. Integer ut ligula venenatis, maximus neque non, hendrerit nulla. Nulla vel libero varius, - 11 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices hendrerit vestibulum. Phasellus purus urna, placerat sed mollis vitae, vulputate id velit. Integer ut ligula venenatis, maximus neque non, hendrerit nulla. Nulla vel libero varius, - 14 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices hendrerit vestibulum. Phasellus purus urna, placerat sed mollis vitae, vulputate id velit. Integer ut ligula venenatis, maximus neque non, hendrerit nulla. Nulla vel libero varius, - 13 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices hendrerit vestibulum. Phasellus purus urna, placerat sed mollis vitae, vulputate id velit. Integer ut ligula venenatis, maximus neque non, hendrerit nulla. Nulla vel libero varius, - 12 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices hendrerit vestibulum. Phasellus purus urna, placerat sed mollis vitae, vulputate id velit. Integer ut ligula venenatis, maximus neque non, hendrerit nulla. Nulla vel libero varius, - 8 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices hendrerit vestibulum. Phasellus purus urna, placerat sed mollis vitae, vulputate id velit. Integer ut ligula venenatis, maximus neque non, hendrerit nulla. Nulla vel libero varius, - 7 4-วันต้นไม้-67 4_8-ชาตกาลครูบา_page-0001_0 5_6-big-cleaning-day_page-0001_0
รายละเอียด ดาวน์โหลด
การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 67
  1 files      0 download
Download
ขอเชิญบำเพ็ยกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2567
  1 files      0 download
Download
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ยะลา เขต 3 ประจำเดือน เม.ย. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ภูเก็ต ประจำเดือน เม.ย 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
  1 files      0 download
Download
ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนาเนื่องใน “วันครอบครัวสากล องค์การสหประชาชาติ 2024”
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน เม.ย. 67
  1 files      0 download
Download
ขอประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายชุดนักเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษา และประกันรถยนต์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1 files      0 download
Download
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นครปฐม เขต 2
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สพม.นนทบุรี ประจำเดือน เม.ย. 67
  1 files      0 download
Download
การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสาร ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตทางราชการ พงศ. 2558
  1 files      0 download
Download
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 66-31 มี.ค. 67) ในรูปแบบการประเมินออนไลน์ผ่านระบบ QR Code
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทรบุรี ตราด ประจำเดือน พ.ค. 2567
  1 files      0 download
Download
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  1 files      0 download
Download
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน พ.ค 2567
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ภูเก็ต ประจำเดือน พ.ค. 2567
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
  1 files      0 download
Download
ร่วมรับชมและโหวตผลงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
  1 files      0 download
Download
เพจเฟสบุ๊ค : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดนแฮก
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ E-book สพม.รอ ประจำเดือนพ.ค 2567
  1 files      0 download
Download
ขออนุญาตแจ้งเพื่อทราบ การจัดกิจกรรมหารายได้สมาคมทหารผ่านศึกลำพูน
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ยะลา เขต 3 ประจำเดือน พ.ค. 67
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สพม.นนทบุรี ประจำเดือน มี.ค. 67
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาพในรูปแบบเสมือนจริง Virtual tour 360
  1 files      0 download
Download
คำสั่งแต่งตั้งโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองโฆษกสพฐ.
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สพม. กำแพงเพชร ประจำเดือน เม.ย. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทรบุรี ตราด ประจำเดือน เม.ย. 67
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “เกิบโบกบักหำน้อย อัมพร พินะสา”
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันะ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ยะลา เขต 3 ประจำเดือนมี.ค. 67
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ E-book สพม.รอ ประจำเดือน มี.ค. พ.ศ. 2567
  1 files      0 download
Download
รายงานกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้า ที่ของรัฐ
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์การให้บริการล่มภาษามือ
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ E-book สพม.พงภกรน ประจำเดือน มี.ค. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สมุทรสงคราม ประจำเดือน มี.ค. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวสพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน มี.ค. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน มี.ค. 67
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดงานนัดพบแรงงาน 2567
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นราธิวาส เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. ยะลา ประจำเดือน มี.ค. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นครปฐม เขต 2
  1 files      0 download
Download
ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สพม. กำแพงเพชร ประจำเดือน มี.ค. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม.จันทบุรี ตราด ประจำเดือน มี.ค. 67
  1 files      0 download
Download
ขอรับบริจาคโลหิต
  1 files      0 download
Download
แจ้งข้อมูลพลเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ที่มีพฤติการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชน
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน ธ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน ธ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน ธ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ข่าวออนไลน์ สพม.กำแพงเพชร ประจำเดือน ธ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือน ธ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ภูเก็ต ประจำเดือน ธ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน ธ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม. พงภกรน ประจำเดือน ก.พ. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน ก.พ. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน ก.พ. 67
  1 files      0 download
Download
ข่าวสคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สพม. กำแพงเพชร ประจำเดือน ก.พ. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สมุทรสงคราม ประจำเดือน ก.พ. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ภูเก็ต ประจำเดือน ก.พ. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ยะลา เขต 3 ประจำเดือน ก.พ. 67
  1 files      0 download
Download
ช่องทางการสื่อสารและติดตามข้อมูลข่าวสารของสพม. มุกดาหาร
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน ก.พ. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน เม.ย 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม. พงภกรน ประจำเดือน เม.ย. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ยะลา เขต 3 ประจำเดือน ก.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สมุทรสงคราม ประจำเดือน ม.ค. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ยะลา เขต 3 ประจำเดือน ม.ค. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน ม.ค. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นครปฐม เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน ม.ค. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เดือน ต.ค. 66-ม.ค. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทรบุรี ตราด ประจำเดือน ม.ค. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน ธ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ข่าวออนไลน์ สพม. กำแพงเพชร ประจำเดือน ม.ค. 67
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567
  1 files      0 download
Download
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน
  1 files      0 download
Download
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต
  1 files      0 download
Download
รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD
  1 files      0 download
Download
ประกาศวิสัยทัศน์ “IGNITE THAILAND: จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง”
  1 files      0 download
Download
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรีผ่านแอปพลิเคชั่น CCC จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ E-book สพม.พงภกรน ประจำเดือน ม.ค. 67
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พงภกรน ประจำเดือน ม.ค. 67
  1 files      1 download
Download
รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาิต OKMD:OKMD National kmowledge Cente
  1 files      0 download
Download
กิจกรรมการประกวดคลิบเตือนภัยหลอกลงทุนในตลาดทุน “รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน”
  1 files      1 download
Download
ช่องทางการสื่อสารและติดตามข้อมูลข่าวสารของสพม.มุกดาหาร
  1 files      0 download
Download
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต
  1 files      0 download
Download
การประชาสัมพันธ์ และสำรวจข้อมูล
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พงภกรน ประจำเดือน ม.ค. 67
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ยะลา เขต 3 ประจำเดือน ธ.ค 66
  1 files      0 download
Download
การสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2567
  1 files      0 download
Download
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
  1 files      0 download
Download
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คามรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 ประจำเดือน ม.ค. 67
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ภูเก็ต ประจำเดือน ก.ย. 66
  1 files      0 download
Download
ส่งสำเนาประกาศ สพฐ. เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของศูนย์ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  1 files      0 download
Download
แจ้งข้อมูลการติดต่อและปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน
  1 files      0 download
Download
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำเดือน ก.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน ก.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน ก.ย. 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.รอ ประจำเดือน ก.ย 66
  1 files      0 download
Download
ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สพม. กำแพงเพชร ประจเดือน ก.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน ก.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นครปฐม เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ภูเก็ต ประจำเดือน ต.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นราธวาส เขต 2 ประจำเดือน ต.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม. พงภกรน ประจำเดือน พ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือน ต.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน ต.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป.มหาสาคาม เขต 3 ประจำเดือน ต.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สพม. กำแพงเพชร ประจำเดือน ต.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน ต.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.รอ ประจำเดือน ต.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พงภกรน ประจำเดือน ก.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน พ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ประจำเดือน ต.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ยะลา เขต 3 ประจำเดือน ต.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นครปฐม เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน วิ่ง มินิมาราธอน “ครูพาแลน สพป.ยโสธร เขต 2 ครั้งที่ 1”
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน พ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน พ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.รอ ประจำเดือน พ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
แจ้งข้อมูลการติดต่อและปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน
  1 files      0 download
Download
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
แจ้งการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
แจ้งการเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พงภกรน ประจำเดือน ธ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1 files      0 download
Download
คำสั่งแต่งตั้งโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน พ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พงภกรน. ประจำเดือน พ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ยะลา เขต 3 ประจำเดือน พ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ภูเก็ต ประจำเดือน พ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. มหาสารคาม เขต 3 ประจำเดือน พ.ย. 2566
  1 files      0 download
Download
ส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการใช้บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ
  1 files      0 download
Download
แต่งตั้งคณะทำงานโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  1 files      1 download
Download
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      1 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ภูเก็ต ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
การจัดงานนิทรรการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
  1 files      0 download
Download
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนังานการตรวจเงินแผ่นดิน
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.รอ ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวสพม. พิจิตร ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศตามมาตรการสงวนสินค้าลงเรือไทย
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
  1 files      0 download
Download
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ยะลา เขต 3 ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม. พงภกรน ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุกรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนในกองทุนส่งเสริมและพัมนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน เม.ย 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน ส.ค. 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. ชลบุรี ระยอง ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นครปฐม เขต 2
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ส่งโปสเตอร์แนะนำคณะรัฐมนตรี
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนังานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สพม. กำแพงเพชร ประจำเดือน ส.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ขอส่งจุลสาร ลด – หยุด – ภัย ประจำเดือน ก.ย. – ต.ค. 66
  1 files      0 download
Download
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิลเ็กทรอนิกส์ สพม.พงภกรน ประจำเดือน ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ประจำเดือน มิ.ย. – ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ภูเก็ต ประจำเดือน ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นครปฐม เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ยะลา เขต 3 ประจำเดือน ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.รอ ประจำเดือน ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวสพม. พิจิตร ประจำเดือน ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน ก.ค. 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะหืเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. ชลบุรี ระยอง ประจำเดือน ก.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครตำแหน่ง Publication and Multimedia Specialist
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ยะลา เขต 3 ประจำเดือน มิ.ย 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. มหาสารคาม เขต 3 ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิลเ็ทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพป. ระยอง เขต 2
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สมทรสงคราม ประจำเดือน มิ.ย. 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สมุทราสาคร ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. ชลบุรี ระยอง ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวสพม. พิจิตร ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนมิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวสพม. พิจิตร ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พงภกรน ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2566
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2566
  1 files      0 download
Download
การปรับอัตราเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  1 files      0 download
Download
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสพป. ปราจีนบุรี เขต 2
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ภูเก็ต ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นครปฐม เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.รอ ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นราธวาส เขต 2 ประจำเดือน มิ.ย 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. ชลบุรี ระยอง ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม. อบอจ ประจำเดือน มิ.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเลิ็กทรอนิกส์ สพม.พงภกรน. ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ประจำเดือน พ.ค. 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สมุทรสงคราม ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. มหาสารคาม เขต 3 ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน พ.ค. 2566
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ยะลา เขต 3 ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสพป. อุดรธานี เขต 4
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสพป. กระบี่
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  1 files      0 download
Download
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่สารเชิงรุกในพื้นที่
  1 files      0 download
Download
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการติดต่อ สพป. น่าน เขต 1 พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ภูเก็ต ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.รอ ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือน พ.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน “ThaiD”
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ยะลา เขต 3 ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สมุทรสงคราม ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นครพนม เขต 2 ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
แจ้งชื่อเว็บไซต์ของสพป. จันทบุรี เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. ชลบุรี ระยอง ประจำเดือนมี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นราธิวาสเขต 1 ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. พิจิตร ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ภูเก็ต ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ภูเก็ต ประจเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป.สมุทรสาคร ประจำเดือน มี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือนมี.ค. 66
  1 files      0 download
Download
แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. ชลบุรี ระยอง ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. พิจิตร ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ E-book สพม.รอ ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
  1 files      0 download
Download
ขอประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัดนัดล่วงหน้าเบิกตรงกับกรมบัญชีกลาง
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพม. ยะลา (แก้ไขเพิ่มเติม)
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือน เม.ย 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป.สมุทรสาคร ประจำเดือน เม.ย 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. สมุทรสงคราม ประจำเดือน เม.ย 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ภูเก็ต ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นราธวาส เขต 2 ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 8
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าว สพป. มหาสารคาม เขต 3 ประจำเดือน เม.ย. 66
  1 files      0 download
Download
ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีพุทธศักราช 2566
  1 files      2 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พงภกรน ประจำเดือน เม.ย 66
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ยะลา เขต 3 ประจำเดือน เม.ย 66
  1 files      0 download
Download
ขอเชิญหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมอบรมสัมมนาเสริมสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหน่วยงานของรัฐ
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกสืสำหรับติดต่อราชการของสพป. ระยอง เขต2
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสพม .อุบลราชธานี
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. ราชบุรี เขต 2
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่สพป. สงขลา เขต 3
  1 files      0 download
Download
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2565
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพม. ปทุมธานี
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพม. แพร่
  1 files      0 download
Download
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสพป. นราธวาส เขต 1 ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ .2565
  1 files      0 download
Download
การประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพป. ตาก เขต 1
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. สุโขทัย เขต 2 พ.ศ. 2566
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. บุรีรัมย์ เขต 3
  1 files      0 download
Download
แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. ขอนแก่น เขต 5
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์
  1 files      0 download
Download
การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. สกลนคร เขต 1 พ.ศ. 2566
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพม. ชลบุรี ระยอง
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการสพป. ศรีสะเกษ เขต4
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
  1 files      3 downloads
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพป. ยะลา เขต 1
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิลเ็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพม. พัทลุง
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกสืสำหรับติดต่อราชการของสพม. จันทบุรี ตราด
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. ตาก เขต 2
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสพป.ลำพูน เขต 1
  1 files      0 download
Download
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพป. เลย เขต 2
  1 files      0 download
Download
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. ตรัง เขต 1
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสพป. ลำพูน เขต 1
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพป. อุบลราชธานี เขต 1
  1 files      0 download
Download
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพม. เพชรบุรี
  1 files      1 download
Download
แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพม. บุรีรัมย์
  1 files      0 download
Download
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. พิษณุโลก เขต 1
  1 files      0 download
Download
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. พิษณุโลก เขต 1
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท พ.ศ. 2566
  1 files      0 download
Download
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ (สฌ.ลพ.2) ประจำปี 2565-2566
  1 files      0 download
Download
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. ยะลา เขต 3 ประจำเดือน ม.ค. 2566
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2 by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest”
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน ม.ค. 2566
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพม.ชลบุรี ระยอง ประจำเดือน ม.ค. 2566
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือน ม.ค. 2566
  1 files      0 download
Download
แจ้งการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของสพม. ชลบุรี ระยอง
  1 files      0 download
Download
ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ของ สพป.อ่างทอง
  1 files      0 download
Download
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตามพรบ. ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป. สมุทรสงคราม ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. นครปฐม เขต 2
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ยะลา เขต 3 ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์วารสารจดหมายข่าว สพม. พิจิต ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพม. ชลบุรี ระยอง ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพม. จันทบุรี ตราด ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.รอ ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพป. สุโขทัย เขต 1 ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ตามพรบ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรองนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พงภกรน ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. พะเยา เขต 1 ตามพรบ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. พิจิตร เขต 2 พ.ศ. 2566
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสพป. อุทัยธานี เขต 1
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์วารสารจดหมายข่าว สพป.พะเยา เขต 2 ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือน ธ.ค. 65
  1 files      0 download
Download
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง
  1 files      0 download
Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
  1 files      0 download
Download
โครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย “เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัติ)
  1 files      0 download
Download
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ประจำปี 2566
  1 files      0 download
Download
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ Kengo Kuma & Higashikawa KAGU Design ครั้งที่ 3
  1 files      0 download
Download
ประกาศหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2566
  1 files      20 downloads
Download
ประกาศรายชื่อคณะทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2566
  1 files      1 download
Download
มอบรายงานกิจการสหรกรณ์ฯ ประจำปี 2565
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.รอ ประจำเดือน พ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวสพม.ชลบุรี ระยอง ประจำเดือน พ.ย. 65
  1 files      0 download
Download
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ. 2565
  1 files      0 download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  1 files      0 download
Download
จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.อบอจ ประจำเดือน พ.ย. 65
  1 files      0 download