Skip to content

ประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2567

    เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมการประชุมทางไกล คณะทำงานพัฒน …

รับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น.ดร.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมการศึกษาทางไกลแ …

การพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2567 ด้วยระบบการประชุมทางไกล Video Conference

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ดร.กลุชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นป …

การอบรมเสริมความรู้ความตระหนักความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมความรู้ความตระหนักความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (C …

การพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2566 ด้วยระบบการประชุมทางไกล Video Conference ของสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ดร.กุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธ …

การอบรมเสริมสร้างความรู้ความตระหนัก ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ( Cyber Security ) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ของสถานศึกษาสพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความตระหนัก ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ …